Květen

13.04.2018 00:00

9.5. -Mezinárodní řemeslné hry - určeno pro předškoláky

15.-16.5 - Zápisy do mateřské školy

Besídka pro maminky

31.5. - Výlet do ZOO Ostrava