Darina Zagorová - učitelka pověřená vedením

Tel: na vyžádání v MŠ

E-mail:  darinazagorova@seznam.cz