Úvodní stránka

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Základní škola a mateřská škola Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace,

odloučené pracoviště MŠ Karpentná 91

oznamuje,

 

že zápisy do mateřské školy

pro školní rok 2019/20

se budou konat:

 

v pondělí 13.5. - 12.00 - 16.00

v úterý 14.5. - 8.30 - 11.30 

 

Doklady potřebné k zápisu:

* rodný list dítěte

* platný občanský průkaz zákonného zástupce

* Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Uvedená ustanovení (povinnost očkování) se netýkají dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.